Bedenle birlikte ruh da gelişmeli

(25-Nisan)  Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Nail Uslu, insan hayatında aslolanın mutluluğu yakalamak olduğunu; akıl, beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık olan insanın bedenini geliştirirken ruhunu da aynı doğrultuda geliştiremezse mutluluğu yakalamasının mümkün olmadığını söyledi.


Büro-Memur Sen tarafından düzenlenen ve Büro-Memur Sen Genel Sekreteri ve Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Nail Uslu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Kişisel Gelişim ve Eğitim Seminerleri'ne Trabzon'da devam edildi. Trabzon Lisesi Mehmet Ali Yılmaz Konferans Salonu'nda yapılan 'Hayatta Başarının Sırları' konulu seminerde konuşan Nail Uslu, Türkiye'de insan ömrünün ortalama 70 yıl olduğunu ve bu yetmiş yıllık ömürde aslolanın mutluluğu yakalamak olması gerektiğini söyledi. İnsanların 70 yıllık ömrü nasıl geçirdiğini anlatan Uslu, "Bu ömrün 23 yılını uykuda, 19 yılını eğitim ve çalışma hayatında, 9 yılını eğlencede, 6 yılını özellikle büyük şehirlerde ulaşımda, 6 yılını beslenmede, 4 yılını hastalıklarla mücadelede, 2 yılını ibadet ederek ve 1 yılını da tuvalet ihtiyacımızı gidermede geçiriyoruz. İşte 70 yıllık hayat bu. Şimdi bu hayattan eğlence, uyku gibi kısımlardan feragat etmezseniz okumaya, bilgilenmeye zaman ayırmazsanız mutlu olmanız mümkün değil" dedi.


İnsanın akıl, ruh ve bedenden müteşekkil bir yaradılışı olduğunu belirten Uslu, "Bedenimizi geliştirirken onun ihtiyaçlarını karşılarken, ruhumuzu da ihtiyaçlarını karşılayarak geliştiremezsek özlenen gelişime ve mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. Bütün problem buradadır. Sağlık, para, makam sahibi olabilirsiniz ama mutlu
olamazsınız. Aslolan mutlu olmaktır. Bunda da esas olan sevgidir. Başarı ve zenginlik de sevginin yanındadır" diye konuştu.


İnsanların tatmin etmesi gereken 4 önemli unsur bulunduğuna dikkat çeken Nail Uslu, "Allah insanlara tatmin edilmesi gereken 4 önemli unsur vermiştir. Bunların ilki akıldır. İnsan aklını okumayla, bilgilenmeyle tatmin eder. İkincisi kalptir. Sevginin merkezi olan kalp sevgiyle, sevmeyle tatmin olur. üçüncüsü midedir. Mide ise meşru yollardan beslenmeyle tatmin olur. Dördüncüsü ise cinsi arzulardır. Bunların da yine meşru yollardan tatmin edilmesi gerekir. Aksi takdirde sapık bir nesil ortaya çıkar. Ancak görüyoruz ki zamanımızda bu durum tersine dönmüş durumdadır. Artık günümüzde ilk sırayı cinsel arzular almıştır. Bunların ne şekilde tatmin edileceği ise önemli görülmemektedir. Televizyonlardan, gazetelerden sürekli olarak müstehcen yayınlar yapılmaktadır. İkinci sırada mide gelmektedir. Mide harama helale dikkat edilmeden doyuruluyor. üçüncü sırada kalp geliyor. Kalp geçici sevgilerle, şıpsevdiliklerle doldurulmak isteniyor. Son sırada ise akıl geliyor. Akıl da magazinel kültürle doldurulmaya çalışılıyor ve insan bu şekilde mutluluğu yakalayamıyor. İşte biz böyle bir nesil yetiştirdik. Bu nesli bizler, bizim atalarımız yetiştirdi. Şimdi yetiştirdiğimiz bu nesli 'yiğit düştüğü yerden kalkar' misali yeniden doğru yola iletmek bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.


Gelişim ve değişim için 4 şeyin gerekli olduğunu vurgulayan Uslu, şunları söyledi:
"Gelişim ve değişim için insan önce farkına varmalıdır. Farkına varmak yetmez değişimi ve gelişimi istemek gerekir. Bu da yetmez istenilen şeyi elde etmek için çaba sarf etmek, yorulmak, alın teri akıtmak gerekir. Bunun ardından da başarı gelecektir. Hayatta ya önden giderek tozu dumana katarsınız, yada arkada kalarak tozu dumanı yutarsınız"


Değişimin 4 d olarak ifade edilen 4 formülü bulunduğunu söyleyen Uslu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunlar duygular, duyguların düşüncelere çevrilmesi, düşüncelerin davranış halini alması ve nihayetinde de değişimin ortaya çıktığı duruma gelinmesidir. Başarılı olmanın şifresi ise iyi iletişim kurmaktan geçer. Yapılan bir araştırma göstermiştir ki başarılı insanların yüzde 87'si iyi iletişim kurmakta, başarısız olanların da yüzde 78'i iyi iletişim kuramamaktadır"

İHA

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.