Çocukla güvenli ilişkide oyun terapisi

Amerikan Oyun Terapileri Derneği üyesi, oyun terapisti, eğitimci ve süpervizor Reyhana Seedat, geçtiğimiz günlerde DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Oyun Terapisi ve Zor çocuk ve Ergenlerle Kısa Süreli Terapiler üzerine bir eğitim verdi. Dört gün süren eğitimlerde Seedat, oyun terapisinin, çocuğun gündelik oyununu, bir terapötik müdahale aracı haline getirerek güvenli bir ilişki oluşturduğuna dikkat çekti.

Davranış Bilimleri Entitüsü tarafından düzenlenen "Oyun Terapisi" ile "Zor çocuk ve Ergenlerle Kısa Süreli Terapi" konulu eğitimlere psikoloji çevresi yoğun ilgi gösterdi. Davranış Bilimleri Entitüsü'nde 08-11 Nisan 2005 tarihlerinde düzenlenen eğitimlerde, Amerikan Oyun Terapileri Derneği üyesi oyun terapisti, eğitimci ve süpervizor Reyhana Seedat, sertifika programlarında verilen bilgileri kısaca özetledi. Oyun terapisti olabilmek için 150 saatlik eğitim ve 500 saatlik supervizörlük almak gereğine değinen Seedat, Haziran 2005 itibarıyla Davranış Bilimleri Entitüsü'nde bu eğitimlere başlayacaklarını belirtti.

Oyun terapisi, seçilmiş oyun materyalleri ile çocuğun doğal iletişim yolu olan oyun vasıtasıyla; kendini ifade etmesini (duygular, düşünceler, deneyimler ve davranışlar) sağlamaktadır. çocuğun gündelik oyununu, bir terapötik müdahale aracı haline getirerek güvenli bir ilişki oluşturur. DBE çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde iki ayrı oyun terapisi tekniği kullanılmaktadır.

Non-Direktif (Yönlendirilmeyen) Oyun Terapisi: Oyun içten gelen ve çaba gerektiren bir uğraştır. Bir çocuğun oyunu, yaşadığı dünyayı, insan ilişkilerini yansıtır. Non-Direktif (Yönlendirilmeyen) Oyun Terapileri, duygusal zorluklar yaşayan, uyum ve davranış sorunları gösteren veya psikosomatik sorunları olan çocukların doğal oyun ortamında kendilerini ifade etme gerçeğine dayanır. Amaç, sorunları olan çocuğun kendi psişik dengesinde belirli ve gerekli değişiklikleri yapabilmesini sağlamaktır. Non-direktif oyun terapisi ile çocuğun kişilik yapısında, dışavurum, içgörü, gerçeklik değerlendirmesi sağlaması ve çocuğun enerjisini olumlu alanlara yönlendirmesi beklenir.

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi: Bilişsel-davranışçı oyun terapisi, Non-Direktif Oyun Terapisi'yle karşılaştırıldığında, yapılandırılmış, yönlendirici ve hedefe yöneliktir. Sorun olan davranışın yerine, daha olumlu düşünce ve davranışların geliştirilmesini sağlar. Oyun, hem çocuk ile terapistin arasındaki iletişim aracıdır, hem de tedavi edicidir. çocuğun sorunlarına yönelik çalışmalar sırasında oyundan yararlanıldığı gibi, sözel ve sözel olmayan iletişim yolları da kullanılır (modelleme gibi). Terapinin temel unsurlarından biri ödüllendirmedir. ödüllendirme çocuğa hangi davranışlarının uygun hangilerinin de uygun olmadığı yolunda doğrudan mesaj verir.


Mynet

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.