'Yavşan Otu' kan şekerini düşürüyor mu?

(18-Nisan) Atatürk üniversitesi Veteriner ve Tıp Fakülteleri'nin işbirliğiyle ratlar (büyük sıçan) üzerinde yapılan araştırmada, yavşan otunun kan şekerini düşürdüğü ortaya çıktı.

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Atasever başkanlığında 5 öğretim üyesi tarafından A.ü Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırmada, şeker hastası denek ratlara ağız yoluyla halk arasında ''yavşan otu'' olarak bilinen ''artemisia herba alba'' bitkisinin ekstresi verildi.

Ratlara 3 ay süren araştırmada doz miktarı aşama aşama artırılarak verilen yavşan otu ekstresinin, diyabet hastalarının kan şekerini düşürmek için kullandığı oral antidiyabetiklerle benzer etkiye sahip olduğu görüldü.

Atasever, ratlarda kan şekerini normal seviyede tutan yavşan otunun insanlarda da benzer etkiyi yaratabileceğini öne sürdü.


 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.