Şeker hastalığına çare: Simvastatin

(15/Nisan)Şeker hastaları için güzel haber: Statin grubu ilaçlarından simvastatini her gün kullan şeker hastalarında kriz riskinde %37 azalma ve felç riskinde % 24 azalma görüldü.


Şeker hastalıklı farelerde endotel bozukluklara karşı, statin grubu ilaç olan simvastatinin koruma yeteneği bulundu

İki sene kadar önce 'Kalp Koruma çalışmaları'nın şeker hastalığı bölümünün, kolesterol düşürücü ilaç kullanımı üzerine, bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı araştırma sonuçlarını açıkladı.

Buna göre statin grubu ilaçlarından simvastatini 5 yıl boyunca her gün kullan şeker hastalarında kolesterol ve glikoz seviyeleri ne olursa olsun, kriz riskinde %37 azalma ve ölümcül olan ya da olmayan felç riskinde ise % 24 azalma görüldü. Bu dikkat çekici bir durum, çünkü şeker hastaları, LDL kolesterolleri toplumun geneliyle benzer seviyede olduğu halde, kalple ilgili sorun yaşamaya iki ila dört kat arası daha yatkındır.

Şeker hastalarının büyük bir kısmı damarlarla ilgili komplikasyonlar nedeniyle hayatlarını kaybettiklerinden, Medical College of Georgia araştırmacıları, bu komplikasyonların başlıca nedeni olan endotel bozukluklarında simvastatin etkisini araştırmaya başladılar. Araştırmacılar, simvastatinin kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda damar hasarlarını önlediğini ya da iyileştirdiğini gördüler.

Şeker hastalıklı fare deneylerinde, simvastatin kalp, böbrek ve göz damarlarında şekerin sebep olduğu endotel hücre bozukluklarına karşı koruyucu olmuştur. Dr. Robert W. Caldwell'in laboratuarından Dr. Guochuan Ma, ümit verici sonuçları 2005'te San Diego'da, Nisan ayında bilimsel bir toplantıda sundu.

Endotel bozukluklar, damar açıcılarla, damar daraltıcılar arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Araştırmacılar, fareleri şeker hastası yaptıktan sonra, yarısına simvastatin tedavisi uyguladılar. 4 hafta sonra tedavi görmeyen farelerde yüksek kolesterol seviyeleri ve kalp, göz ve böbrek damarlarında endotel bozukluk görüldü. Günde 5 mg. simvastatin alan farelerde çok az hasar görüldü ya da hiç görülmedi. Tedavi görmeyen farelerde toplam kolesterolde %37 ve trigliseritte 7.5 kat artış görülürken, simvastatin alan farelerin plazma seviyeleri normalde kaldı.

Tedavi görmeyen farelere göre, diğerlerinde retina ve kalpte lipit peroksidasyonu veya retinada nitrotirozin yükselmesi görülmedi. Bütün dokularda damarsal geçirgenlik normalken, tedavi edilmeyen şekerli farelerde 2-13 kat yükselme görüldü.

Dr. Ma, verilerden çıkan sonuçla, simvastatinin uzuvlardaki şeker nedenli fonksiyon bozukluklarını önlediğini ve statinlerin şeker hastalarının tedavisinde faydalı olduğunun anlaşıldığını söylüyor.

Sedef Babayiğit, İmedya

 

 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.