Check-up

Check-up, bir başka deyimle, periyodik genel sağlık kontrolü, hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa da tüm kişilere en az yılda bir düzenli olarak yapılması gereken bir tarama yöntemi.

Modern tıp hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha pahalıdır hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olur. İşte bu nedenle, hiç şikayeti olmasa da her insanın belirli periyodlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu periyodlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir.


çağımızın hastalıları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece büyük önem taşır. Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden omadan yıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da yine erken teşhisin ve düzenli tedavinin önemi büyüktür. önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir.
 

NEREDE YAPTIRILIR?
Toplumumuzdaki yanlış algılamalardan biri de, kişinin bir laboratuara başvurup sadece kan örneği vererek, sonuçlarını bir liste halinde aldığı zaman check-up yaptırmış olduğunu sanmasıdır. Oysa ki, doktor muayenesi bulunmayan bir işlem, ciddi bir check-up sayılamaz. Hekim, kişiyi ilk gördüğü andan itibaren dış görünüşünde bile bazı hastalıklar hakkında ipucu elde edebilir.


Hastanın şikayeti, hikayesi, özgeçmişi, soygeçmişi ve alışkanlaıklarına ilişkin bilgiler, bir hastalık hakkında tanıya ulaşmakta büyük önem arz eder. Hekim muayenesinde elde edilecek fiziki bulgular, yapılacak laboratuar tetkikleri, radyoloji tetkikleri, ultrasonogtrafi, tomografi gibi ileri tıbbi görüntüleme yöntemleri teşhisin kesinleşmesine yardımcı olur. Bu nedenlerle check-up'ın tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda yapılması gerekir.

CHECK-UP YAPTIRMADAN öNCE NASIL HAZIRLANACAKSINIZ?

 • Hamileyseniz veya bu konuda şüpheniz varsa, işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirin.

 • Daha önce yapılmış test ve tetkik sonuçlarınız varsa beraberinizde getirin.

 • Randevu gününde mutlaka aç gelin (8-12 saatlik bir açlık yeterlidir.) Bu arada birşey yemeyin, su dışında hiçbir şey içmeyin ve sigara kullanmayın.

 • Eforlu EKG için, koşuya uygun bir ayakkabı, çorap ve eşorfman ihtiyacınız olacaktır.

 • Dışkıda yapılan testler için, küçük ve temiz bir kap içinde az miktarda dışkı gerekmektedir.(Mümkünse o sabahın dışkısı olmalı. Değilse kurumamış olmalıdır.)

 • İki gün süre ile kırmızı et, brokoli ve turp gibi sebzeler yememiş olmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde bazı testlerin tekrarlanması istenebilir.

 • C vitamini kullanılıyorsa, miktarı günde 250 mg.'ı geçmemelidir.

 • Demir içeren ilaçlar kullanılıyorsa, en az iki gün önceden kullanımı kesilmelidir. İ

 • drar örneği hastanede de verilebilmektedir.

 • Ultrasonografi için aç olunması ve mesanenin dolu olması gerektiğinden idrar örneğinizi ultrasonografi sonrasında vermeniz uygun olacaktır.

YAŞA VE YAŞAM BİçİMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ CHECK-UP PAKETLERİ
Cinsiyete, yaşa ve yaşam biçimine bağlı olarak (sigara, içki tüketimi gibi) değişik check-up paketleri yapılmaktadır.

 • Kardiak check-up
  45 yaş üstü erkek
  45 yaş üstü kadın

 • Meme check-up
  Nörolojik check-up

 • Prostat check-up

 • 45 yaş altı erkek
  45 yaş altı kadın

 • Eko check-up

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Kalp Akciğer Radyografisi : Akciğer hastalıklarını ön tarama amaçlı kullanılan yöntemdir.


Tüm Batın Ultrasonografisi : Karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, böbrekler, mesane ve prostat değerlendirmesine yardımcı olur.


Bilateral Mamografi : Meme hastalıklarının tanısında kullanılan bir tarama yöntemidir.


Elektrokardiyografi(EKG) : Koroner kalp hastalıkları veya ritm bozuklukları teşhisi amacı ile uygulanmaktadır.
Eforlu Elektrokardiyografi : Belirli bir egzersiz programı çerçevesinde kalp atım düzeninin değerlendirilmesi için uygulanır.


Hematolojik İncelemeler : Lökosit Sayısı(WBC), Notrofil(NEU), Lenfosit (LYM), Monosit(MONO), Eozinofil(EOS),Bazofi(BAZO),Eritrosit Sayısı(RBC), Hemoglobin(HBG), Hematokrit(HCT,MVC,MCH, MCHC, RDW, Trombosit Sayısı(PLT), MPV : Bu bir test değil test panelidir. Anemi(kansızlık), lösemi, çeşitli infeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonunun ölçülmesi, kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için kullanılan testlerdir.


Sedimentasyon Hızı : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların göstergesidir.

BİYOKİMYASAL İNCELEMELER
Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısı veya tedavisinin izlenmesi için yapılır.


Alkali Fosfataz, SGOT(AST), SGPT(ALT), Gamma -GT, Kalsiyum: Bu testler ve aralarındaki ilişkiler değerlendirilerek;karaciğer ve safra yolları ile ilgili hastalıkların ayırıcı tanısında ve tedavisinin izlenmesinde, alkol tüketiminin yaptığı hasarın değerlendirilmesinde ve bazı kas hastalıklarının tanısında kullanılır.


Kalsiyum: Kemik yoğunluğu ve gelişiminin izlenmesinde yardımcı olur.


Kolestrol, HDL Kolestrol, Trigliseridler: Koroner kalp hastalıklarını risk faktörü olarak değerlendirilen bu testlerin kan değerleri ve birbirleriyle ilişkileri; risk derecelendirilmesi, tedavi planı ve izlenmesinde çok büyük önem taşır.


Kreatinin: Böbrek filitrasyon fonksiyonunun izlenmesi,böbrek hastalıklarının tanımlaması ve gut hastalığının izlenmesinde yaralanılan test grubudur.


SGOT(AST),SGPT(ALT): Karaciğer ve safra yolları ile ilgili hastalıkların ayırıcı tanısında ve bazı kas hastalıklarının tanısı için.


ürik Asit, üre Azotu (BUN): Gut hastalığının izlenmesinde yaralanılmaktadır.


HbsAg: Hepatit B diye adlandırılan karaciğerde ciddi hasara neden olan virüsün tanımlanması amacıyla kullanılmaktadır.


İdrar tam analizi: İdrar analizinde görülen değişimler;böbrek hastalıklarının tanı ve izlenmesinde idrar yolu enfeksiyonlarının ve bazı kötü huylu hastalıkların saptanmasında yardımcı olur.


Dışkıda gizli kan: Gastrointestinal sistem,özellikle barsak kanamalarını gösterir.


Muayene: Testlerden önce Check-Up koordinatörü (Dahiliye Uzmanı) sizi muayene eder.Tetkikler sonuçlandıktan sonra uzman hekim sonuçları size yorumlar, tavsiyelerde bulunur ve bir rapor hazırlayarak sonuçlarınız size teslim edilir.
 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.