Meme Kanseri Risk Faktörleri

Cinsiyet
Meme kanseri %99 oranında kadınlarda ve %1 oranında ise erkeklerde görülür.

Yaş
Yaşla birlikte meme kanserine yakalanma riski artar. ülkemizde meme kanserinin görülme yaşı ortalama 49'dur.

Aile hikayesi
Birinci derece akrabalarda (anne, kız kardeş) meme kanseri bulunması halinde risk 3 kat artar. Hala, teyze, anneanne ve babaanne gibi ikinci dereceden yakınlarda bulunması halinde risk biraz daha azdır.

Selim meme hastalığı hikayesi

Adet kanaması başlangıç yaşının küçük ve menopoz yaşının büyük olması
İlk adet kanamasının 12 yaşından önce başlaması ve menopoza 55 yaşından sonra girilmesi meme kanserine yakalanma riskini artırır.

İlk doğum yaşının büyük oluşu
Bir kadının ilk doğumunu 30 yaşın üzerinde yapmış olması bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Doğum yapmamış olmak

Radyasyon
özellikle genç yaşlarda radyasyona maruz kalanlarda bu risk daha fazladır; 40 yaşından sonra azalır.

Stres
Devamlı stres altında yaşayan kadınlarda meme kanserine daha sık rastlanmaktadır.

Sosyo ekonomik düzeyin yüksek olması

Alkol ve sigara kullanımı

Uzun süreli östrojen hormonu tedavisi almak


Genetik faktörler
Bir kadının meme kanserine yakalanma riski ortalama yüzde 10 iken BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyon olan kadınlarda bu oran %80'e çıkmaktadır. BRCA1 geni özellikle genç yaşlarda meme ve yumurtalık kanserine eğilimi artıran spesifik bir gendir. Her 300 kadından biri bu geni taşır. BRCA2 geninin mutasyonu kalıtımsal meme kanserlerinin %70'inden sorumlu olup, erkeklerde meme kanseri oluşmasında da etkilidir.
çok şişman olan kadınlar, zayıf kadınlara göre daha sık meme kanserine yakalanırlar.

Hipertansiyon meme kanserine yakalanmayı kolaylaştırıcı faktörler arasında yer alır.

Diyet ile fazla miktarda yağ alımı bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Daha önce rahim ve yumurtalık kanserinden tedavi görmüş olanlar memelerini daha sık kontrol ettirmelidirler.

 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.