Kronik hastalara aşı bedava

(10-Mayıs) Sağlık Bakanlığı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı açıklığa kavuştu. Talimata göre kalp, solunum ya da diyabet gibi bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen kronik hastalıklara sahip olan kişilerin aşıları sigorta kurumları tarafından karşılanacak.

09.02.2005 tarihli Resmi Gazete'de açıklanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı, nihayet netlik kazandı.

Yeni düzenlemelere göre astım, diyabet, böbrek yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, kanser ve HIV/AIDS enfeksiyonu olan hastalar ile 'bağışıklık sistemini baskılayıcı (immünsüpresif)' tedavi gören kişiler aşılarını ilaçlarda olduğu gibi, sadece hasta katılım payını ödeyerek yaptırabilecek.


Söz konusu hastalar, bağışıklık durumları olumsuz etkilendiği için, enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği 'yüksek risk grubu'na dahil sayılıyor. Bu kişilerin durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporu bulunması halinde, reçete edilen aşıların bedeli kurumunca ödenecek.


Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan kızamık, difteri, boğmaca, tetanos, hepatit B, polio ve BCG aşıları kapsam dışında tutulurken, grip ve pnömokok (zatürre) aşıları şu kişilere öneriliyor:

  • 65 yaş ve üzerindeki kişiler

  • Yaşlı bakımevleri ve huzurevlerinde kalan kişiler

  • Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar

  • Şeker hastalığı dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, böbrek yetmezliği, hemoglobinopatisi olan veya bağışıklık sistemi baskılanan erişkin ve çocuklar


6 ay ile 18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler


Söz konusu hastalara, kronik hastalıklarını belirleyen Sağlık Kurulu Raporları olduğu takdirde, reçete yazıldığı zaman reçete bedeli ödenecek.
 

SSK'LILAR DA PNöMOKOK (ZATüRRE) AŞISI ALABİLİYORLAR

Emekli Sandığı, Bağkur ve Yeşil Kart sahipleri için belirtildiği şekilde geçerli olacak 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı, SSK'ya bağlı hastalar için biraz daha farklı.


2005 Mali Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı'na göre, astım ve KOAH hastaları ile immun yetmezliği olan ve organ nakli yaptıran hastalar zatürre aşısını ücretsiz yaptırabilecek.
 Aşıyla ilgili tüm sorularınız için Türkiye'nin her yerinden ücretsiz olarak Sanofi Pasteur'ün 0800 211 33 31 no'lu Aşı Danışma Merkezi'ni arayabilirsiniz.
 

NTV

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.