OBESİTE ( ŞİŞMANLIK )

Toplumumuz, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi şişmanlayan bir nesil ile karşı karşıya. Fast food beslenme alışkanlığı, düzensiz öğünler ve hareketsiz bir yaşam hızla şişmanlamamıza ve sağlıksız bir yaşam sürdürmemize neden oluyor.

Dünya ülkerinde hızla ilerleyen şişmanlık hastalığını önlemek amaçlı, farklı aktiviteler düzenleniyor. Okul kantinlerinde şekerli, gazlı içecek satışının durdurulması, karbonhidrat ağırlıklı beslenme yerine sebze ağırlıklı okul yemekleri sağlıklı bir gelecek için alınmış önlemlerden sadece birkaçını oluşturuyor. ülkemizde ise durum oldukça korkutucu. Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki; ülkemizde birçok insan aşırı şişmanlığın bir hastalık olabileceğini bilmiyor. Bu durumda önlem almaktan önce, obesite ( şişmanlık hastalığı ) hastalığının öğrenilmesi toplumsal bilinçlenme açısından oldukça önemli.

İlaç firmaları, sağlıklı beslenme ürünleri, TV, radyo gibi iletişim araçlarının gündemini şişmanlık hastalığı oluşturuyor.


Peki Obesite hastalığı nedir?

Obez hastalığı vücuttaki yağ oranının düzensiz arttışına neden olan hormonal, genetik yaykınlık ve bilinçsiz beslenme alışkanlığı ile doğru orantılı bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde veya kontrol altına alınmadığında, birçok kronik hastalığın habercisi olabilen Obesite, gizli sağlık harcamalarını da kabartan toplumsal bir sorun. Obesite hastalarında aşırı kilo probleminden dolayı ileriki yıllarda hipertansiyon (yüksek tansiyon), diyabet (şeker hastalığı), MI (kalp krizi), safra kesesi hastalıkları, eklem rahatsızlıkları, kanser, hormonal bozukluklar, varis ve kısırlık gibi bir çok hastalık görülebiliyor.


Peki obesite hastalığının belirtileri nelerdir? Balık etli miyim yoksa bir obez hastası mıyım?

Birçok insan hızlı kilo artışının, obesite hastalığının habercisi olduğuna inanmayabilir. Evde uygulanan ölümcül diyetler, aşırı egzersiz uygulamaları sonucunda yeteri kadar kilo veremeyebilirsiniz. Size bu aşamada beslenme ve diyetetik uzmanları yardımcı olacaktır.

Günümüzde obesite hastalığının teşhisinde en geçerli yöntem Biyoelektrik

İmpedans Analizidir. Bu testte vücuttaki yağ oranı; yağ kitlesi, yağsız vücut kitlesi, boy ve kilo ölçümü gözönünde tutularak, bulunur. Zahmetsiz ve basit bir testtir. İkinci olarak kişinin kan basınç değerlerinin ölçümleri yapılır, son olarak kolestrol testleri ile vücudun durumu hakkında bilgi edinilir. Tüm bu değerler sonucunda sizin ideal kilonuz belli olacak ve vücudunuzun neye ihtiyacı olduğu ortaya çıkacaktır.Bilindiği gibi şişmanlık, vücut ağırlığının yaş, boy ve cinsiyete göre belirlenen standartların üzerinde olmasıdır. Diğer dokulara oranla yağ dokunuz fazlaysa siz de bir obesite hastası olabilirsiniz.

Vücudumuz aşağıda yer alan kitlelerin bir toplamıdır.


Vücudun Aktif Kitlesi: Kas, karaciğer, kalp gibi organ ve dokular...

Yağ Kitlesi: Elzem yağlar, depo yağları...

Ekstraselüler Sıvı Kitlesi: Kan, lenf, barsak sıvıları vb...

Konnektif Doku Kitlesi: Bağ dokusu, deri, kemik vb...

Vücudumuzdaki toplam yağ, elzem yağlar ve depo yağları olmak üzere iki şekilde bulunmaktadır.

Elzem yağlar; kemik iliğinde, merkezi sinir sisteminde, meme bezlerinde ve diğer organlarda bulunurken,

Depo yağları; inter ve intramüsküler yağlar olup, iç organları koruma amaçlı olarak organların etrafında bir zar şeklinde veya deri altındaki subkutan doku olarak bulunur.Vücut yağının miktarı değişkendir. Aynı yaşta, boyda, cinsiyet ve ağırlıkta bireylerin oranları birbirine benzemez, değişiklikler gözlenebilir.

Vücut bileşenleri, vücuttaki toplam yağ ve yağ harici kitleleri kapsar. Yağsız vücut ağırlığı kas, kemik ve su ağırlığının toplamıdır. Şişmanlık durumunun saptanmasında ve sınıflandırılmasında vücut bileşenlerinin analizi önemlidir. Vücut bileşenlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri de ' Biyoelektrik Impedans Analizi' (BİA) dir.


BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ (BİA) öLçüMü NASIL YAPILIR?
Yağsız doku kitlesi ve yağın elektriksel geçirgenlik farkına dayalı bir analiz yöntemidir. BİA ile ölçülen elektriksel ve biyolojik parametreler kişiden kişiye değişiklik gösterir. BİA cihazının elektrik akımı 50kHz frekansa sahip 800mA'lik bir akımdır. Kaynak ve dedektör olarak isimlendirilen iki elektrodu vardır. Cihaz vücutta ohm kanununa göre farklı noktalar arasında gerilim oluşturur. Uygulama sırasında elektrotlar el ve ayak bileğine yerleştirilir. Elektrik akımı vücuttaki iletken materyeller aracılığıyla iki elektrot arasında akar. Akımı fiziksel olarak taşıyan vücut bileşenleri sodyum, potasyum gibi iyonlardır. Bu iletken materyaller kan ve idrarda yüksek, kaslarda orta, kemik, yağ ve havada düşük oranda bulunur.Elektrik akımı esas olarak taşıyıcılığı yüksek olan materyaller içinden geçer. Gövde gibi vücudun geniş bölgelerinde akıma, rezistans daha düşüktür. Vücudun ön kol gibi bölümlerinde yüksek bir rezistans vardır.

BİA, duyarlı elektrotlar arasındaki yol üzerinde ortaya çıkan voltajı ölçer. Bu voltaj el bileğinden ayak bileğine kadar olan yolda yükün ünitesi başına harcanan enerjiyi gösterir. Akımın geçtiği yol vücut cüssesi, elektrolitler ve sıvı dağılımındaki farklılıklar nedeniyle kişiler arasında değişiklikler gösterir.BİA cihazı ile vücut yağ yüzdesi (%), yağ ağırlığı, yağsız doku oranı ve ağırlığı, toplam vücut ağırlığının % olarak sıvı seviyesi, toplam vücut su miktarı, bazal metabolik oran (tahmini), ortalama enerji gereksinimi(tahmini), beden kitle endeksi, akım geçişine karşı vücut direnci(impedans) saptanır.


BİA ile değerlendirilecek kişinin;
Testten en az 4-5 saat öncesinde hiçbirşey yememiş ve içmemiş olması,

Testten 12 saat öncesinde hiçbir egzersiz yapmamış olmak,

Testten önceki 24 saat içerisinde alkol ve kafein içeren içecek ve yiyecekleri tüketmemesi, test sonuçlarının doğru olarak değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Test, hamileliklerinin ilk dönemlerinde olanlara ve kalp pili taşıyan kişilere tavsiye edilmemektedir.

Ascit, periferal ödem, travma, yanık sepsis ve diyaliz sırasında, vücut sıvı dağılımının değştiği durumlarda BİA analizi geçerli değildir. BİA cihazı, ölçüm kolaylığı, taşınabilirliği, maliyetinin nispeten düşük olması ve güvenilirliği nedeniyle vücut bileşenlerinin belirlenmesine yönelik diğer kompleks yöntemlere tercih edilmektedir.


 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.