Hipotiroidi
Uzmanlara göre Türkiye, hipotiroidi hastalığını tanı ve teşhiste çok gerilerde. Oysa Türkiye'deki 2 bin çocuktan birinde hipotiroidi görülüyor...

 

 Hipotroidi, yeni doğanlarda yaygın olarak görülen bir hastalık. İyot yetersizliği ve akraba evliliği gibi nedenlerle ortaya çıkan hastalık tedavi edilmediği takdirde kalıcı zeka geriliğine neden oluyor.

Hipotroidi Türkiye'deki her 2 bin çocuktan birinde ortaya çıkıyor. Yani hastalığın Türkiye'de görülme sıklığı dünya genelinin iki katı. Ancak buna rağmen hastalıkla ilgili Türkiye'de ciddi bir çalışma yapılmıyor.

Marmara üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Bereket, 'Hipotiroidinin tedavisi çok basit ve ucuz. Eğer hipotiroidi tanısı çocuk doğar doğmaz, özellikle ilk haftalar içinde konulup hemen tedavisine başlanır ise bu çocukların zeka düzeyi normal olur. Ancak tanı ve tedavideki her 1 aylık gecikme o çocuğun IQ sunda yaklaşık 5 puanlık düşüşe yol açar. Doğurganlığın yüksek bir oranda olduğu ülkemizde bu çok önemli ancak hiç önemsenmeyen bir hastalık olarak görülmekte' dedi.

GENEL BİR SAĞLIK TARAMASI YAPILMALI
Uzmanlara göre, Türkiye'de bu hastalıkla ilgili acilen bir sağlık taraması yapılması gerekiyor. 'gereksiz yere beyin hasarına uğrayan her bebeğin vebali bu hizmeti halen başlatamamış olanlarındır' diyen Prof. Dr. Abdullah Bereket, kendisi de bir çocuk hekimi olan Sağlık Bakanı'nın bu konuya ivedilikle el atmasını ve daha fazla gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi.
 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.