Annelere sorulan Cinsel sorular
Çocuklar ebeveynlerine daha çok kız-erkek arkadaşlığı, ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişimler, bebeğin doğumu, adet görme ve gebeliğin oluşumu ile ilgili sorular soruyor. Cinsellikle ilgili sorular, daha çok annelere yöneltiliyor.

 

 Ankete katılan 288 anne ile 258 babanın verdiği cevaplara göre, çocukların cinsellikle ilgili ebeveynlerine yönettikleri soruların başında, yüzde 61.5 ile kız-erkek arkadaşlığı geliyor. Bunu sırayla yüzde 53.4 ile ergenlik çağında meydana fiziksel değişimler, yüzde 46.8 ile ergenlik döneminde meydana gelen ruhsal değişimler, yüzde 43.9 ile bebeğin doğumu, yüzde 43.5 ile adet görme, yüzde 37.8 ile gebeliğin oluşumu, yüzde 36.9 ile kız ve erkek çocuklar arasındaki cinsel farklılıklar, yüzde 26.8 ile cinsel yolla bulaşan hastalıklar ilgili sorular izliyor

Yapılan araştırmada, çocukların cinsellikle ilgili sorularını genellikle annelerine yönettikleri de dikkat çekiliyor.

BİLGİLERİNİ YETERLİ GöRüYORLAR
çocuklarının sorduğu cinsel soruların cevaplandırılmasında ebeveynlerin yüzde 61.5'i kendilerini yeterli görürken, yüzde 62.4'nün bu tür konuları çocuklarıyla rahat bir şekilde konuştuklarına inandıkları belirlendi. Yöneltilen cinsel soruları cevaplayamayan veya yetersiz kalan ebeveynlerin yüzde 90.9'ünün, profesyonel kişi veya bir merkezden yardım almadıkları belirlendi. Ebeveynlerin yüzde 83.3'ünün, cevaplayamadığı ve yetersiz kaldıkları sorular karşısında çocuklarını profesyonel kişi veya bir merkeze yönlendirmedikleri de kaydedildi.

Bu arada, araştırmaya katılan ebeveynlerin de ilk cinsel bilgilerini genelde arkadaşlarından aldıkları belirlendi.


 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.