Akciğer Kanserine Erken Teşhis
Kanada'da 203 akciğer hastası üzerinde yapılan bir araştırmaya göre yanak hücresinin DNA incelemesiyle, akciğer kanseri tedavi edilebilir ilk evresinde saptanabildi.

 

 Kanada'da yanak hücresinin DNA incelemesiyle, akciğer kanseri tedavi edilebilir ilk evresinde saptanabildi. Araştırma, Vancouver kentindeki Perceptronix adlı tıp araştırma şirketinden Dr. Bojana Turic'in ekibi tarafından yapıldı.

Ekip, 203 akciğer kanseri hastası, akciğer kanserinin tedavi edilebilir ilk safhasını geçiren 62 hasta ve yüksek ihtimalle akciğer kanseri olan 354 kişinin yanaklarından hücre numuneleri alarak, bunların DNA incelemesini yaptı. İnceleme sırasında, akciğer kanseriyle doğrudan bağlantılı hücre değişimi saptandı. Kanadalı tıp ekibi, tükürük numunesinden de akciğer kanseri araştırmasını sürdürüyor.
 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.