Kök hücrede yeni yöntem
ABD'li araştırmacılar, ceninlere zarar vermeden cenin kök hücresi elde etmek amacıyla iki yöntem geliştirdi. Kök hücre çalışmaları, bazı çevrelerce gayri ahlaki ve gayri insani bulunuyor. Bu yeni yöntemler, insanda da başarılı sonuç verirse bu tartışmaya son noktayı koyabilir.

 

 Massachusetts İleri Hücre Teknolojisi Kurumu uzmanları, fare ceninlerinden, ceninlere hiç zarar vermeden kök hücre elde etmeyi başardıklarını açıkladı. Uzmanlardan Young Chung, bu yöntemle elde ettikleri kök hücrelerin vücudu oluşturan diğer bütün hücrelere dönüşebilme özelliği olduğunu belirtti.

Whitehead Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü uzmanları da genetik bakımdan değiştirilmiş fare ceninleri 'yaratmayı' başardıklarını açıkladı. Bu ceninlerin rahim duvarına tutunmadığını, dolayısıyla da hayatiyet kazanmadıklarını bildiren uzmanlar, ceninlerin buna mukabil yaşarlığı olan kök hücre üretme kapasitesine sahip olduklarını vurguladı.

Her iki ekipteki uzmanlar, fareler üzerinde denedikleri bu yöntemlerin insanlara da uygulanmaması için sebep bulunmadığını belirttiler.

Kök hücre araştırmaları, başta ABD olmak üzere, bütün dünyada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bilimadamlarının kök hücre çalışmaları, bazı çevrelerce gayri ahlaki ve gayri insani bulunuyor. Bu yeni yöntemler, insanda da başarılı sonuç verirse bu tartışmaya son noktayı koyabilir.

Herhangi bir organı oluşturma kapasitesine sahip kök hücre yöntemiyle nice hastalığa çare bulunabileceği düşünülüyor.
 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.