Kilo ile artan risk faktörleri
Hacettepe üniversitesi (Hü) Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada, kilo artışının kadınlarda kalp ve damar hastalığı riskini arttırdığı, erkeklerde ise aynı etkiyi yaratmadığı belirlendi.

 

 Hü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dahiliye ünitesi'nde, hastanenin genel dahiliye polikliniğine başvuran 20-65 yaş arası 353 hasta, 'fazla kilolu ve şişman olanların oranını saptamak ve bu hastaların kalp ve damar hastalıklarına yönelik risk profilini belirlemek' amacıyla değerlendirildi. Araştırmada, hastaların 323'ünün vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı ve bu hastalardan 95'inin normal kilolu olduğu, 101'inin fazla kilolu, 127'sinin ise obez olduğu belirlendi. Erkeklerin yüzde 49,4'ünün ve kadınların yüzde 25,6'sının fazla kilolulardan oluştuğu ortaya çıkan araştırmada, erkeklerin yüzde 28,6'sının, kadınların da yüzde 42,7'sinin şişman olduğu tespit edildi.

Araştırmada, normal ve fazla kilolu erkekler arasında kolesterol düzeylerinde fark gözlendi. Yapılan değerlendirmede, normal ve şişman erkeklerle, fazla kilolu ve şişman erkekler arasında tansiyon ve kan yağları açısından anlamlı bir fark bulunmazken, kadınlarda, hem normal ve fazla kilolu, hem de normal ve şişman olanlar arasında hipertansiyon, kan şekeri ve kan yağları yüksekliği yönünden anlamlı farklar bulundu.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Hü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dahiliye ünitesi öğretim Görevlisi Şerife Gül öz, aşırı vücut ağırlığının, hipertansiyon ve kan yağlarındaki yükseklikle birlikte kalp ve damar hastalıkları için önemli bir risk faktörü oluşturduğunu ifade etti.

Değerlendirmeye tutulan hastaların sadece üçte birinin normal kiloda olduğunu belirten öz, şunları kaydetti:

'Bu durum toplumumuz için de tehlike çanlarının çaldığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Elde edilen bulgular bizi, erkeklerde vücut ağırlığındaki artışın kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinde artışa neden olmadığı, kadınlarda ise fazla kilonun risk artışına neden olduğu ve şişmanlığın bu risk artışını daha da belirginleştirdiği sonucuna götürmektedir.'


 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.