Prostat tedavisinde devrim: Greenlight

İYİ HUYLU PROSTAT BüYüMESİ (BPH)

Yaşam kalitesini etkileyen en önemli problemlerden biri, 40 yaşını aşmış bir çok erkekte vücuttaki hormonal değişikliklere bağlı olarak prostatta başlayan prostatın kanser olmayan büyümesi (BPH), 60 yaşını geçen erkeklerin yarısında, 70-80 yaşına ulaşan erkeklerin %80'inde şu semptomlar görülür:

- Sık idrara çıkmak
- Zor idrar yapmak
- İdrara başlarken bir süre beklemek
- Geceleri idrar hissi ile uyanmak
- Mesanenin tam boşalmadığınıhissetmek
- İdrar'ıkesik kesik boşaltmak
- Tuvaletten çıktıktan çok kısa bir süre sonra tekrar idrar hissi duymak
- Ani idrar sıkışmaları hissetmek, bazen idrarı tutamamak

BPH TEDAVİSİNDE BUGüNE KADAR KULLANILAN YöNTEMLER

Bekle gör
Transurethral resection (TURP)
Açık Prostatektomi
Transurethral incision of the prostate (TUIP)
Transurethral microwave thermal therapy (TUMT)
Transurethral needle ablation (TUNA)
High intensity focused ultrasound (HIFU)
Water induced thermo therapy (WIT)
Transurethral ultrasonic aspiration of the prostate
Visual laser ablation of the prostate (VLAP)
Holmium: YAG laser (HoLEPve HoLAP)
Interstitial laser coagulation of the prostate (ILC)
Phytotherapy
Cryotherapy
Balloon dilation
Intraurethral stents
Medikasyon

CERRAHİ TEDAVİCERRAHİ TEDAVİ - TURP

Büyümüş prostat dokusunun kapalı ameliyat ile alınmasıdır. Halen bir çok merkezde tatbik edilen bir metottur. Ameliyat sırasında kanama sebebiyle transfüzyon gerekebilir. Hasta 4 güne kadar bir sürehastanede kalmak zorundadır. Hastanın 3 gün kadar bir süresonda kullanması gerekir. İyileşme 6 hafta ile 8 hafta içerisinde gerçekleşir. Sertleşme problemleri, idrar kaçırma gibi komplikasyonlarmeydana gelebilir. Ameliyat sonrası retrograd(geriye dönük) ejakülasyon görülme oranı yüksektir.

AçIK PROSTAT OPERASYONLARI

Prostatın büyüyen dokusunun ameliyatla çıkarılmasıdır. Genel olarak kapalı yöntemle (TURP) tedavi edilemeyen büyük prostatların cerrahi tedavisinde tercih edilir. Ameliyat sonrasında mesanenin ve ameliyat edilmiş dokunun iyileşebilmesi için 1 hafta civarında sondalı olarak hastanede kalmayı gerektiren bir yöntemdir. Ameliyat sonrası 8 hafta civarında iyileşme sağlanır. Ameliyat sırasında kanama sonucu transfüzyon gerekebilir. Sonrasında Sertleşme Problemleri, büyük orandaretrograd(geriye dönük) ejakülasyon görülür.

ŞİMDİYE KADAR UYGULANAN LAZER İLE TEDAVİLERDE öNEMLİ NOKTALAR

Lazerin etkisi hedeflenen prostat dokusundan 10mm kadar aşağıya, derine kadar yayılarak bu dokuların yapısını bozabildiği açıklanmıştır.

Bunun sonucu şu dezavantajlar görülür:
- Kanama ve ödem nedeniyle sonda takılma mecburiyeti bulunur.
- Sonda alındıktan sonra da bir süre hastaların yanma ve acısı devam eder.
- Lazer etkisiyle beslenmesini kaybeden prostat dokusu 2 ay içerisinde idrar ile vücuttan atılması sebebiyle, iyileşme ancak bu süre sonunda gerçekleşmektedir.
- Cinsel Fonksiyon problemi görülebilir.
- Retrograd Ejakülasyon görülme oranı yüksektir.
 

GREENLIGHT PROSTATIN SELEKTİF BUHARLAŞTIRILMASI YöNTEMİ

Buharlaştırma: Büyüyen prostat dokusunun özel bir ışın ile kontrollü bir şekilde buharlaştırılması yöntemidir.

Selektif: Bu işlem sırasında prostat dokusunun muhafaza edilmek istenen bölümlerine hiçbir zarar verilmemektedir.

Etkin Tedavi: Prostat dokusunun 95 derecelik yüksek ısıetkisine eşdeğer bir etki ile özel bir sıvıiçerisinde buharlaşmasıdır.

GREENLİGHT PVP SİSTEMİ

öDEM olmayan, HASTANEDE KALIŞ gerektirmeyen, ANINDA İDRAR ŞİKAYETLERİNİ bitiren, HER GRAMDA PROSTATTA uygulanabilen CERRAHİ RİSK TAŞIMAYAN TEDAVİ YöNTEMİDİR!!!

Ortalama 20-40 dak. gibi bir sürede bu yeni sistem büyümüş prostat dokusunu buharlaştırır ve tamamiyle ortadan kaldırmaktadır.

Tüm şikayetlerde kısa sürede azalma görülür!

Hemen hemen kanamanın olmadığı bir yöntemdir. özellikle kalp ve damar hastalığı sebebiyle kanamayı arttıran ilaçlar alan hastalar dahi başarıyla tedavi edilebilmektedir.

öZETLE GREENLIGHT

Gelişmiş ülkelerde Prostat BPH tedavisinin yeni gold standartı olmak yolundadır. TURP ve diğer tedavi metotlara göre son derece kısa süren bir tedavidir.

Genellikle işlem sonrasında hastaya Sonda takılma gereği olmamaktadır.

Genel olarak Outpatient bir işlemdir.

Sonrasında Sertleşme Sorunu ve İdrar Kaçırma görülmez.

Kanama zamanını uzatan ilaçlar kullanan kalp hastaları için de bu tedavi uygulanabilir.

Yaşam kalitesini kesinlikle korur.


KİMLERE UYGULANABİLİR?

Şikayetleriyle obstrüktifprostat hastalığı tespit edilen,

AUA Skoru 12'den büyük olan,

İdrar Akım Hızı (Q max) 15ml/sn.den küçük olan,

3 aydan daha uzun bir zaman idrar yapma güçlüğü yaşayan,

Prostat büyüklüğü 15-200 gr. arasında olan,

tüm hastalara uygulanabilir.

Diğer lazer ve TUR metotlarında gerekli olan prostat hacim sınırlaması bu metotta yoktur.

280gr'lık prostat dahi başarı ile tedavi edilmiştir.

KİMLERE UYGULANAMAZ?

Mevcut akut prostat iltihabı ve ileri derecede şiddetli idrar yolları enfeksiyonu hastaları tedavi edilmeden uygulanmamalıdır.

Prostat kanseri tespit edilmiş olanlarda ancak hastanın idrar yapabilmesini sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir.

SONUç
Rostat dokusu tamamen buharlaşır.
İdrar sıkıntıları anında azalır.
Güvenli-kansız bir işlemdir.
 


Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.