Yükleme testi

Kimi durumlarda alerjiye tanı koymanın ve bu tanıyı doğrulamanın en iyi yolu kişiyi kuşkulanılan alerjenle bilerek, ancak dikkatle ve kontollü bir şekilde karşı karşıya getirmektir. Alerjen uygun bir yoldan verilmelidir. Örneğin, sorun hışıltılı solunum ya da astımsa, alerjeni nefesle içe çekmek gerekir. Bir gıdadan kuşkulanmıyorsa test ağızdan verilmelidir. Bu tür testler, aierjene karşı ağır alerjik reaksiyon ya da anafilaksi gelişmiş kişilere hiçbir zaman uygulanmaz.


İdeal olan, hem alerjen hem de plasebo (alerjen içermeyen) maddelerinin kullanılması ve ne hastanın ne de testi yapanın, hangisinin hangisi olduğunu bilmemesidir; bu yönteme çift kör plasebo kontrollü

yükleme adı verilir. Test maddelerini hazırlayan ve kayıtları tutan bir üçüncü şahıstır. Testin böyle yapılmasının nedeni, testi yapan ya da testin uygulandığı kişilerin varsa önyargılardan etkilenmesini engellemektir.


Bu test, gıda alerjisinden kuşkulanıldığı, ancak nedenin açık olmadığı durumlarda kullanılabilir. Örneğin, birçok farklı yiyecekle deri testinde pozitif sonuç alınırsa bunlardan hangisinin semptomlara yol açtığı açıkça anlaşılamayabilir. Bu çift kör gıda yükleme testinin sonuçları genellikle çok açıktır ve yiyecek semptoma yol açmadığında alerji olasılığı dışlanabilir. Bu tür testler, ağır alerjik reaksiyona yol açabileceğinden HİÇBİR ZAMAN evde yapılmamalıdır.