İLAÇ ALERJİLERİ

İlaçlar birçok şekilde istenmeyen etkilere yol açar. Alerjiden ilacın sorumlu olup olmadığı konusunda doğru bir tanı koymak, tıbbi yaklaşım ve uzun erimde tedavinin başarısı buna bağlı olduğundan önemlidir. Bütün ilaçlar alerjiye neden olmaz. Soruna en çok yol açanlar penisilinler, diğer antibiyotikler, barbi türatlar, lokal anestezikler ve büyük molekül enjeksiyonu gerektiren te davilerdir (insülin, bazı aşılar ve zehirli ısırık ya da sokmalara karşı kullanılan kimi antiserumlar gibi).

 İlaç alerjisi çeşitli biçimlerde (ürtiker, kontakt dermatit [deriye sürülerek kullanılan topikal ilaçlar la], anafilaksi, deri ve ağız mukozası ve gözlerin şiddetli genel enflamasyonu [Stevensjohnson sendromu] dahil) ortaya çıkabilir.


Bazı faktörler sizde ilaç alerjisi gelişme riskini artırır. Bunlar arasında:
�bir enfeksiyonun olup olmaması,
 ilaç alerjisine ilişkin aile öyküsü,
�daha önce ilaç alerjisi gelişmiş olması,
�bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar, özellikle HIV,
�bazı ilaçların birlikte kullanılması,
�bir ilacın çok y� da sürekii olarak kullanılması yer alır.


Atopik olmak, ilaç alerjisi gelişme olasılığını artırmasa da, şiddetli bir reaksiyon gelişme riskini artırır.

ÖNEMLİ NOKTALAR

/ Astım çocukluk çağının en sık görülen hastalığıdır ve her yedi çocuktan birini etkiler.
/ Egzaması olanların en az %80"inin alerji testi bir ya da birden çok alerjene karşı pozitiftir.
/ Kontakt dermatit, cildi tahriş eden bir madde ya da alerjenle temas sonucu oluşur.
/ Ürtiker ve anjiyoödem deride meydana gelen hızlı alerjik reaksiyonların iki değişik şeklidir.
/ Çok sayıda alerjen saman nezlesine yol açabilir.
/ Nüfiisun yaklaşık ü%20"si bir ya da birden fazla gıda maddesine karşı alerjik olduğuna İnanırken, bunlardan yalnızca %10'unda (onda bir) gerçek gıda alerjisi vardır.
/ Yerfıstığı alerjisi tanısı konulduktan sonra beslenmeden yerfistığının bütün çeşitlerinin çıkarılması hayati önem taşır.
/ İşverenlerin çalışanlarını iş yerindeki tehlikelere (alerjik duyarlılaştıncılar dahil) koruması yasal görevleridir.