Özgül IgE ölçümü

Özgül alerji antikorları (IgE) radioallergosorbent testiyle (RAST) ölçülebilir. Bu test yardımıyla bağışıklık sisteminizin kuşkulu bir aierjene, örneğin ev tozu akarına karşı yüksek düzeyde IgE ürettiği doğrulanabilir. Bu test için genelde koldaki bir toplar damardan enjektörle biraz kan gerekir. Alınan örnek bu testte uzmanlaşmış bir laboratuvarda incelenir. Sonuçlar genellikle birkaç gün içinde alınır.

Deri testi yapmanın olanaksız olduğu, örneğin hastanın antihistaminik ilacını alerjiye bağlı hastalığı kötüleşmeden kesemediği durumlarda bu test özellikle yararlıdır. Yaygın egzama veya dermatit de deri testini zorlaştırır. RAST testi sonucunun dikkatle yorumlanması da önem taşır, çünkü alerjisi olmayan kişilerde pozitif sonuç alınabileceği gibi, bu özgül alerjinin bulunduğu kişilerde bazen negatif sonuç alınabilir.