Gelecek

Alerjik hastalıkların giderek yaygınlaşmasına karşın günümüzde doktorlar yalnızca bu hastalıkları hafifletebilmekte ancak tamamen iyileştirememektedir. Yine de sürekli öğreniyoruz ve her yıl yeni ve önemli buluşlar yapılıyor.

Yakın zamanda çocuklarımızın alerjik bir hastalığa yakalanma riskini artıran faktörler üzerine birçok şey öğrendik ve bunun sonucunda artık önleyici yöntemler geliştirebiliyoruz. Bunlardan bazıları çok basit: örneğin, bebeklerin ve küçük çocukların sigara dumanıyla HİÇ temas etmemesini sağlamak. Bazıları ise daha karmaşık: örneğin, gıdalar ve ev tozu akarı dahil bir takım alerjenlerle bebeklik döneminde temas düzeyini azaltmak.

Alerjinin genetik kökenini anlama konusunda önemli adımlar atılmıştır. Genetik malzememiz kromozomlarımızda yer alır. Kromozomlar DNA'dan yapılmıştır ve genlerimizi taşır. Genler ise annebabamızdan bize geçen kalıtsal özellikleri belirleyen genetik malzeme birimidir. Bilimciler halen farklı alerjik hastalıkların gelişmesinden sorumlu olan genleri belirlemeye çalışmaktadır. Bu genler bir kez bilindiğinde, özel olarak hastalığın kimi yönlerini hedef alacak yeni ilaçlar geliştirmek mümkün olabilecektir. Uzun dönemde, hatalı genlerin onarılmasıyla şifa sağlanabilecektir.

Alerjiye karşı bağışıklama olasılığını araştıran çalışmalar da sürmektedir. Çok çekici bir seçenek gibi görünse de, aşının etkili, daha da önemlisi güvenli olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

Bu hayallerin gerçekleşmesini beklerken son birkaç yılda geliştirilmiş yeni ilaçlardan da yararlanabiliriz. Yeni nesil antihistaminikler neredeyse hiç sedasyona yol açmıyor ve daha etkililer, ayrıca günde bir kez, tek doz olarak alınabilme gibi bir üstünlükleri var. Lökotrien reseptör antagonistleri bazı hastalarda umut vericidir ve astım hastalan ağız yoluyla alınan bu ilaçlara çok sıcak bakmaktadır.

Son olarak, alerjik reaksiyonların gelişme mekanizması, alerjiyi yaygın bir biçimde tetikleyen faktörler ve bunlardan kaçınma yolları konusunda bilginiz arttıkça, semptomlarınızı etkili bir şekilde tedavi edebilecek ve böylece kendinizin ve sevdiklerinizin yaşam kalitesini artırabileceksiniz. Bu kitabın bunu başarmanıza yardımcı olacağını umarım.Kaynak; Understanding allergies (Joanne Clough MD)