Alternatif testler

Bazen doktorunuz semptomlarınızı, ayrıca bu semptomlara yol açtığından kuşkulandığınız faktörlere ilişkin ayrıntıları da her gün not etmenizi isteyebilir. Bu, sizin ve doktorunuzun çeşitli tetikleyiciler ve semptomlarınız arasındaki ilişkiyi anlamanıza yardım eder. Alerji çoğunlukla dönem dönem soruna yol açtığından doktorunuzu görmeye gittiği

niz günlerde tamamen iyi olabilirsiniz. Semptom günlüğü doktorunuza semptomlarınızın sıklığını ve şiddetini anlatmanın doğru bir yoludur ve nedenler konusunda ipuçları da verebilir.


Gerekli bilgiyi sağlayacak yeterli verinin kaydedilmesi haftalar alabileceğinden ayrıntılı bir semptom günlüğü tutmak oldukça zor olabilir. Semptom günlükleri daima özneldir; ancak olabildiğince dürüst davranarak önemli bulduğunuz her şeyi kaydetmelisiniz. Eksiksiz bir semptom öyküsüyle birlikte değerlendirildiğinde, semptom günlükleri alerjik semptomların nedenlerini belirlemede çok yararlı olabilir.


TEDAVİ DENEMESİ
Kimi zaman alerjik bir hastalığa doğru tanı koymak çok zor olabilir; tanıya ulaşmanın yararlı bir yolu uygun bir antialerji tedavisine başlamak ve semptomların düzelip düzelmediğini gözlemlemektir. Bu uygulamaya tedavi denemesi adı verilir. Tabii ki doktorunuz potansiyel riskleri ve yararları tartacak ve güvenli olmadığı sürece herhangi bir tedavi uygulamaya başlamayacaktır. Böylesi bir durumda bir semptom günlüğü (veya astımda, doruk akım ölçümleri) tedavinin etkisini izlemede son derece yararlı olabilir. Bazen, ilaç şeklindeki bir tedavi yerine yaşadığınız ortamı değiştirmek ya da özel bir antijenden sakınmak gerekli olabilir. Bir sonraki bölümde, alerjenlerden kaçınma üzerine daha ayrıntılı bilgi bulacaksınız.


ALTERNATİF ALERJİ UZMANLARININ KULLANDIĞI
TESTLER

Alternatif ya da tamamlayıcı tıp dalında uzmanlaşmış kişiler bazen klasik tıbbi değerlendirmede yer almayan testler kullanır. Bunlar iyi yürütülen klinik çalışmalarda bilimsel olarak değerlendirilmemiştir. Birçoğu kabul edilmiş herhangi bir bilimsel teoriye dayanmaz. Alternatif terapistler bu testlerden yararlı bilgiler edinildiğini iddia etseler de, bu iddialar herhangi bir kanıtla desteklenmemiştir ve geleneksel tıbba bağlı doktorlar bunların değeri konusunda ikna olmuş değildir. Alternatif testlere örnek olarak uygulamalı kinezyoloji sitotoksik test, provokasyonnötralizasyon, Vega testi, saç analizi ve nabız testi verilebilir.


Uygulamalı kinezyoloji
Bu testte kas gücü, kuşkulu bir alerjenle temas öncesi ve temas sonrasında ölçülür. Test alerjinin iskelet kasının gücünü etkilediği teorisine dayanmaktadır.


Sitotoksik test
Test, gıda alerjisinin lökositlerin şekil ve boyutunda değişikliklere neden olduğu yolunda henüz kanıtlanmamış bir teoriye dayanmaktadır.

Provokasyonnötralizasyon tekniği
Bu testte, alerjiye yol açtığından kuşkulanılan madde, giderek artan dozlarda dil altına ya da enjeksiyonla deri altına alerjik yanıtı düşündürecek bir "duygu" yaşanıncaya dek uygulanır. Semptom ve duyguların yoğunluğu ya da niteliği standart hale getirilmemiştir ve araştınlan semptomlara benzemesi de gerekmez. Daha sonra semptomların kaybolduğu belirtilinceye dek, kuşkulanılan madde konsantrasyonundan verilir.


Vega testi
Bu testte bir alerjenle temas öncesi ve sonrasında vücudunuzun ürettiği elektromanyetik alanlar ölçülür.


Saç analizi
Saç incelenerek görünüşü ve kimyasal içeriği bir takım tıbbi sorunlara tanı koymak için kullanılır.


Nabız testi
Herhangi bir alerjenle temastan sonra nabız hızında kaydedilen değişikliklerin o maddeye karşı alerji açısından tanı koydurucu olduğu iddia edilmiştir. Bu test genellikle gıda alerjisinden kuşkulanıldığında kullanılır.


Bu testlerin (ALTERNATİF TESTLERİN) hiçbirinin tıbbi bir değeri olduğu kanıtlanmamıştır