Akciğer fonksiyon testleri

Çeşitli akciğer işlev testleri astım tanısı koymak ya da özellikle tedavide yapılan değişikliklerden sonra hastalığın seyrini izlemek üzere uygulanabilir.


En sık kullanılanı doruk ekspiratuar akımdır. Doruk ekspiratuar akım ölçer (doruk akım ölçer) elde tutulan küçük bir aygıttır ve akciğerlerden çıkan havayı ölçer. Ne kadar güçlü üfleyebilirseniz sonuç o kadar yüksek çıkar. Astımınız varsa, doruk akımınızın akciğerleri normal olan bir kişiye göre daha düşük çıkması olasıdır, ayrıca sonuçlar günden güne farklılık gösterebilir. Bu nedenle sizden doruk akım ölçümü sonuçlarınızı en az bir hafta, çoğunlukla daha da uzun bir süre boyunca sabah ve akşam kaydetmeniz istenecektir.


Doruk akımlarınızı kaydetmeye alışkınsanız bu ölçümler, astımınızın kontrolden çıkmak üzere olup olmadığını ve ilacınızı artırmanız gerekip gerekmediğini değerlendirmede özellikle yardımcı olabilir. Doruk akım, astımlarının ne ölçüde kötü olduğunu değerlendirmede güçlük çekenlere yardım eder.


Doruk akım ölçerler astımın günlük tedavisinde son derece yararlı bilgi sağlayabilir. Siz ve doktorunuz, semptomlarınıza ve doruk akım ölçüm sonuçlarına dayanarak ne kadar tedaviye gereksiniminiz olduğunu belirleyecek bir plan üzerinde anlaşabilirsiniz. Böylece, semptomlarınızdaki değişiklikleri her seferinde tıbbi yardım almaya gerek duymadan tedavi edebilirsiniz.